Organisatie

Ketelbinkie is uitgegroeid tot een omnisportvereniging met acht sporten en draait geheel op enthousiaste vrijwilligers. Het verenigingsseizoen loopt van september tot en met juni het volgende jaar. Uitgezonderd Fitness, Tennis en Zwemmen, wordt er niet gesport in de maanden juli en augustus.

De vereniging wordt geleid door een bestuur. Elke sport wordt binnen de vereniging vertegenwoordigd door een coördinator. Bestuur en coördinatoren komen tweemaandelijks samen en minstens eenmaal per jaar is er een Algemene Leden Vergadering.

Bestuur
Het bestuur bestaat momenteel uit:
• Christa (voorzitter): voorzitter@ketelbinkie.net
• Alex (secretaris): alex@ketelbinkie.net
• Rob (penningmeester): penningmeester@ketelbinkie.net
• Vacature (algemeen bestuurslid)

Sportcoördinatieteam:
• Joost (badminton): ketelbinkie.bad@gmail.com
• Rick (hardlopen): hardlopen@ketelbinkie.net
• Michiel (squash): squash@ketelbinkie.net
• Marc (tennis): tennis@ketelbinkie.net
• Dennis (volleybal): volleybal@ketelbinkie.net
• Christel en Helen (vrouwenvoetbal): voetbal@ketelbinkie.net
• Henk (zwemmen): glsketelbinkie@gmail.com
• Christa (dansen): dansen@ketelbinkie.net

Zwemmen een aparte vereniging
Onze sport Zwemmen is lid van de KNZB. Dit houdt in dat Zwemmen als vereniging een eigen bestuur, een eigen algemene ledenvergadering en ook een eigen administratie heeft. De sport Zwemmen is verder onlosmakelijk verbonden met Ketelbinkie en onderdeel van de vereniging.

Het bestuur van GLS Ketelbinkie bestaat uit de volgende personen:
• Henk Niemansverdriet, voorzitter
• Robbart Huijbers, secretaris
• Jaap Pluim, penningmeester
• Kai Glerum, technische commissie
• Ilse Rijnsveld, algemeen bestuurslid
• Mitchell Straub, algemeen bestuurslid

PR en sponsoractiviteiten
Ketelbinkie is dé sportvereniging voor lesbisch, homo- en bisexueel Rotterdam. Een ideaal platform om een grote groep jongens, meisjes, mannen en vrouwen in alle leeftijden te bereiken. Naast de website zijn meerdere commerciële uitingen uitermate geschikt voor PR- en sponsordoeleinden. Neem voor de mogelijkheden contact op met Alex (alex@ketelbinkie.net)

Locaties
Ketelbinkie kent diverse ‘thuishavens’ als het gaat om de sporten. Adressen en locaties vind je onder de desbetreffende sporten.
Het algemene postadres van Ketelbinkie is:
GLS Ketelbinkie
Postbus 21550
3001 AN Rotterdam

 
Volg ons online