privacy verklaring

 

Dit is een privacyverklaring van Gay & Lesbian Sportvereniging ketelbinkie gevestigd te Rotterdam en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40347420.

Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens wij verwerken, voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt en welke maatregelen wij hebben getroffen om de verwerking rechtmatig, behoorlijk en transparant te laten plaatsvinden conform de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Gebruik van persoonsgegevens
Wij verwerken (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van u indien u:
  - lid wordt van de vereniging

  - zich aanmeldt voor onze nieuwsbrieven
  - via het contactformulier contact met ons opneemt

Wij verzamelen daarbij de volgende (persoons)gegevens:
  - Emailadressen, NAW-gegevens, bankrekeningnummer

Wij kunnen deze gegevens gebruiken om (het doel):
  - het lidmaatschap te effectueren;
  - nieuwsbrieven te verzenden;
  - contact met u op te nemen of te onderhouden;
  - de dienstverlening te verbeteren;
  - de website te optimaliseren.

Informatie, wijziging, correctie, wissing, overdracht en bezwaar
U kunt contact opnemen met de secretaris via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. voor:
  - meer informatie over de wijze waarop wij persoonsgegevens van u verwerken;
  - vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring;
  - inzage in de persoonsgegevens die wij met betrekking tot u verwerken;
  - correctie, beperking, wissing of overdracht van uw gegevens;
  - bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens.

Beveiliging van uw gegevens
Wij zullen uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en wij zullen daarbij adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om uw gegevens te beveiligen.

Derden
Wij verstrekken uw gegevens niet aan derden.

Wij kunnen foto’s van bezoekers en/of deelnemers aan activiteiten op onze accommodatie publiceren op onze website, tenzij u daartegen uitdrukkelijk en gemotiveerd bezwaar aantekent (zie onder informatie, wijziging, correctie, wissing, overdracht en bezwaar).

Bewaren van uw gegevens
Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk gelet op het doel van de verwerking of andere wetgeving die het bewaren verplicht.

Wijzigingen privacyverklaring
Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij bevelen daarom aan om deze privacy verklaring regelmatig te blijven raadplegen.

2018 Model Nederlandse Stichting voor Vereniging en Recht www.verenigingenrecht.nl