Ketelbinkie Vertrouwens-Contact-Personen (VCP):

“Maak het makkelijker om grensoverschrijdend gedrag te bespreken”

Elke sportvereniging hoort een omgeving te bieden waarin iedereen zich veilig en gerespecteerd voelt. Toch kan het gebeuren dat jijzelf, of iemand in je omgeving, binnen ketelbinkie te maken krijgt met ongewenste omgangsvormen. Je kunt hierbij denken aan zaken als pesten, discriminatie, (seksueel) grensoverschrijdend gedrag, etc.

Verkeer je in een voor jou ongewenste situatie of merk jij misstanden op die je op vertrouwelijk niveau zou willen bespreken, dan kun je terecht bij één van onze Vertrouwens Contact Personen (VCP).

Als VCP bieden wij, Kyra Renet-Klotz en Dennis Roodbol, in de eerste plaats een onpartijdig luisterend oor. Wij kunnen je daarnaast adviseren/ondersteunen in de zoektocht naar een voor jou passende vervolgstap. Indien nodig, kunnen wij helpen bij het indienen van een klacht of je doorverwijzen naar passende instanties die vervolg-begeleiding kunnen bieden. Het staat je daarbij geheel vrij om zelf aan te geven dat jouw voorkeur bij één van de twee VCP’s ligt, om welke reden dan ook.

Hierbij is het belangrijk om je erop te attenderen dat een VCP geen hulpverlener is en geen geheimhoudingsplicht of meldplicht heeft. Wij houden het bestuur op de hoogte van dingen die er spelen binnen de vereniging (zonder specifieke casusinhoud en desgewenst anoniem), zodat zij weten van de ernst en frequentie van incidenten binnen de vereniging en eventueel een melding kunnen maken of in gesprek kunnen gaan over een passende oplossing of vervolgstap. Het doel is dat incidenten serieus worden genomen en er altijd opvolging wordt gegeven. Uiteraard gaan wij discreet om met de informatie die je met ons deelt, en zullen wij altijd in overleg met jou blijven over wat wij eventueel met het bestuur bespreken.

Mocht je twijfelen of wij je kunnen helpen, aarzel niet om ons aan te spreken of te mailen zodat we kunnen bespreken of, en wat, wij voor jou zouden kunnen betekenen.
Wij zijn te bereiken per mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Ketelbinkie Confidential-Counsellors:

“Let’s make it easier to open up about unacceptable behaviour”

Every sport association should be able to provide an environment in which everyone feels safe and respected. However, it could be possible that you find yourself in a situation within the Ketelbinkie-environment in which you experience unacceptable behavior. One can think of behavior such as bullying, discrimination or (sexually) transgressive behavior.

Do you find yourself in an unacceptable situation or do you witness/notice wrongdoings that you wish to discuss on a confidential level, then you can reach out to one of our Confidential-Counsellors (VertrouwensContactPersonen; VCP).

As Confidential-Counsellors, we, Kyra Renet-Klotz and Dennis Roodbol, can offer an impartial listening ear. Furthermore, we can advise and support you in the search for a, for you, appropriate next step. If needed, we can help file a complaint or help you find suitable guidance elsewhere. You are also completely free to state your preference for either one of the two Confidential-Counsellors, for any reason.

It’s important to note that the Confidential-Counsellors do not offer professional help and do not have a confidentiality obligation or obligation to report to authorities. They keep the board informed about what is going on within the sport association (without specifics and anonymously if you prefer), so the board members know about the frequency and severity of incidents within Ketelbinkie and if necessary, they can report to authorities or can discuss a suitable solution. The goal is that incidents are taken seriously and follow-up is always provided. Naturally, we will handle the information you share with us with discretion, and we will always consult with you about what we may discuss with the board.

If you have any doubts whether we can help you, please do not hesitate to contact us in
order to discuss if and how we could help.
We are reachable via email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..